"Като източник на обмяна, иновации и креативност, културното многообразие е толкова значимо за човечеството, колкото е биоразнообразието за природата". - ЮНЕСКО

 

Културни и социални ценности

Наследството е важно за идентичността ни. Хората имат нужда да го познават, за да намерят своята идентичност – индивидуална и обща. Тя се формира във времето, чрез историята на хората, града, територията и принадлежи на всички. Идентичността ни дава стабилност в общността. Чували сме да казват за някого: „Той е безроден“ – т.е., няма история, няма идентичност; не може да намери нещо, което да го направи уникален, различен от останалите.

Културата на обществото, като цяло,се формира през дълъг период от време. Тя има нужда от грижа, за да се запазят нейните елементи, важни за съществуването на обществото като такова. Защо? Един от прагматичните отговори е, че тя определя начина, по който се решават общите проблеми. И го държи в едно цяло, баланс и хармония. Тя определя необходимостта от обща власт – затова имаме кметство, правителства....

Икономически потенциал

Традиционните решения за производство на продукти и услуги нерядко са неизчерпаеми като възможност за съществуване и развитие (дървени лъжици, дървени и каменни скулптурни елементи и сувенири, традиционна кулинария, места за отдих и спорт сред природата, източници на храна, гориво, вълната и памукът за облеклото ни, и др. се ползват от столетия). Новите продукти, често, само временно заместват традиционните, т.к. се оказват нездравословни и/или неефективни (знаем за маслото и маргарина, за предпочитанията към вълнени и кожени дрехи през зимата и т.н.).

В контекста на местното развитие: проекти, които не отчитат местните особености, културна идентичност, знания и ноу-хау, имат силно ограничен шанс за успех. Когато банки, например, подкрепят инвеститор, правят много сериозен анализ на местните културни елементи: образование, начин на живот и др. Особено видимо е внимателното проучване, когато се отваря търговски обект. Видът, цената и качеството на продаваните стоки зависят от местната култира, т.е., от наследеното и наследството. В съвремието, най-силната, най-печелившата, непрекъснато нарастваща индустрия е тази, която е стъпила върху наследството, чрез туризма и свързаните производства (веригата Хилтън, местните храни и местното вино; наследството на Сибиу и изборът на румънския президент, Клаус Йоханис).

Що се отнася до ЮНЕСКО перспективатана Белоградчишките скали, тя е важна за Белоградчик. Защо? Статистиката показва, че, когато едно място е номинирано за паметник на ЮНЕСКО, то расте в пъти за много кратко време, тк. се увеличава притокът от хора, има нужда от нови сгради, строителството процъфтява, откриват се места за хранене, произвеждат се храни, търговията като цяло се развива, образованието, обучението здравеопазването се подобряват и т.н. Процесът е лавинообразен.

В туризма, това означава повече продажби на посещения на територията, на културни средища – музеи и събития, повече работа за екскурзоводи, продажба на предмети на занаятчийското изкуство и ръчното производство, допълнителни и нови за мястото услуги,транспорт и др. За местната община, това означава приходи чрез данъци и такси. Решаване на демографски проблеми.

Работни места

В международен мащаб, възникват все повече работни места, свързани с наследството, включително рехабилитация и поддръжка на местата на наследството (работа за местните занаяти и строителството), управление и обслужване на обектите, градинарство и производство на цветя, хотелиерство и ресторантьорство.

По-достъпни продукти и услуги

Ползването на местни ресурси (материали, ноу-хау, строителство) позволява намаляване на разходите на инвестициите и производството. Това дава повече възможности за работа и заплати. Ежедневните продукти, като услуги и храни, също намаляват цените си.

Позитивна представа (имидж) за района

Наследството привлича посетители и инвеститори. Тук е ролята на местните власти да вкарат наследството в роля. Подкрепени от националните, в сътрудничество, за опазване и използване на наследството.

Частен сектор

Туризмът печели най-много от наследството и ще печели още повече, ако го подпомага, както се случва навсякъде по света. Туризъм не са само хотелите и ресторантите, а също така свързаните бизнеси: земеделски производители, производители на храни, строители, архитекти, културни дейци и организатори на прояви.

Образователен и професионален сектори

Осъществяването на проекти, свързани с наследството изисква хора с образование и квалификация. Когато местната общност не разполага с такива, тя ги наема. Това са хора, разбиращи от градско планиране, архитекти, инженери, мениджъри на обекти на наследството – природно и културно, като музеи, галерии, исторически и археологически места и др. Много важно е да се обучават местни хора, в партньорство с подходящи институции - не само новопостъпили на работа, но и такива, които от години са на едно и също работно място – светът се променя.

Партньорства

Те са от значение за всяко местно развитие, за да се осигури компетентност в сферите на наследството, техническите умения, социалната дейност и финансите. Банките са много популярни с финансирането на проекти, свързани с наследството, навсякъде по света. Те могат да бъдат привличани в процеса на обсъждания и вземания на решения. За да бъдат убедени да финансират, обаче, те трябва да бъдат убедени, че грижата за обектите е в професионални ръце. Тук съществуват много варианти за участие на местни хора.

Неправителствените организации

Местните организации имат ролята да включват местните хора за участие в разнообразни дейности, свързани с наследството. А специализираните национални организации са ценни партньори на местните такива и властите

Scroll to Top