ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ

„Живият Дунавски Лимес“

„Живият Дунавски Лимес“ е проект, финансиран по европейската Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Фокусът е върху свързването, оживяването, изследването, опазването и изтъкването на Римския Дунавски Лимес, като транснационално културно наследство от огромно значение, с цел създаването на солидна основа за превръщането му в бъдещ Европейски културен маршрут.

„Живият Дунавски Лимес“ се отнася до: Валоризиране на културното наследство и насърчаване на устойчив туризъм чрез оживяване на общото наследство на Дунавския лимес като основа за културен маршрут.

Цели на проекта:

 • Основната цел на проекта е свързването на Дунавския регион посредством общото му римско наследство. Проектът се стреми да подпомогне опазването му чрез осъзнаване на ценността на общото наследство, като същевременно се зачитат местните различия и особености, и изграждане на усет за това, че римският Дунавски лимес е бил не само гранична укрепителна мрежа, но също така обширна търговска зона с висока мобилност.
 • Проектът подкрепя номинацията на целия Дунавски лимес, като световно наследство на ЮНЕСКО, със специален фокус върху процеса на номиниране в Хърватия, Сърбия, Румъния и България.
 • Друга основна цел на проекта е полагане на основите на бъдещ Европейски културен маршрут, обхващащ целия Дунавски регион.
 • Насърчаването на устойчив и екологичен туризъм, чрез разработването на туристически стратегии, специално за региона на Дунавския лимес, е друга основна цел на проект „Живия Дунавски лимес“.

Резултати на проекта:

 • Римски дунавски кораб от 4-ти век сл. Н. Е. ще бъде реконструиран с римски реплики на инструменти. По време на изпълнението на проекта, през 2022 г., корабът ще плува по целия Дунав с международен екипаж на борда, за да подчертае свързващия характер на римския Дунавски лимес. След края на проекта, корабът ще бъде на разположение на всяка пилотна дестинация на проекта, в продължение на една година, като атракция, която да мотивира последващи инвестиции в тази дестинация.
 • Чрез прилагането на съвременна, неинвазивна археологическа гео-перспектива, на територията на избраните пилотни дестинации, ще бъдат отстранени различни пропуски в досегашните научни изследвания.
 • Ще бъде създадено мобилно приложение „Живият Дунавски Лимес“, което ще предлага изчерпателен и лесен за достъп археологически и исторически каталог на Дунавския регион, който ще обедини информация от предшестващи инициативи с нова, получена в резултат на изследователските дейности по проекта.
 • Ще бъде изготвена реконструкция на оригиналната инфраструктура на римския лимес, с виртуална и добавена реалност, създадена на базата на данните от проучването на геофизичната перспектива на всяка пилотна дестинация, която ще бъде част от мобилното приложение „Живият Дунавски Лимес“.
 • Създаването на транснационален музеен клъстер ще придвижи напред и стимулира общото представяне на римското наследство в Дунавския регион, за да се създаде по-добра видимост и разбиране за необятността и значението на този свързващ исторически пейзаж.

Достигане до хората – представяне на общото римско минало по осезаем начин:

 • Проектът ще открои осем национални пилотни дестинации, които често организират дейности, свързани със живи исторически възстановки и обучение в стари занаятчийски методи.
 • Физическите реконструкции в пилотните дестинации ще подпомогнат виртуалните реконструкции на историческата реалност и ще предизвикат повече интерес, и надяваме се, ще доведат до последващи проекти и инвестиции.
 • Ще бъдат организирани и документирани семинари за разпространение на исторически занаятчийски техники.
 • В края на проекта, ще бъде организиран круиз от Германия до Черно море, с международни групи за исторически възстановки, управляващи реконструирания римски кораб от 4-ти век сл. Хр. Корабът и екипажът му ще спират във всяка пилотна дестинация, за да участват във фестивал с живо пресъздаване на наследството и исторически възстановки, което ще позволи широкообхватно взаимодействия с публиката.

Проектът „Живият Дунавски Лимес“ стартира през юли 2020 г. и ще продължи до декември 2022 г. Партньорският консорциум се състои от 19 партньори – бенефициенти  по проекта и 27 асоциирани стратегически партньори от Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния и Република Молдова.

Специфичната цел на Дунавската програма е: СЦ 2.2 Насърчаване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културното наследство.

Общият бюджет на проекта възлиза на 3,151,121.20 евро и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, фонда за предприсъединителна помощ II и Европейския инструмент за сътрудничество със съседните на Европейския съюз страни (ERDF, IPA II and ENI-MD).

Финансираща програма:

Програма на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“

Продължителност на проекта:

 1. Юли 2020 – 31 декември 2022 г. (30 месеца) 

LINK КЪМ ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА ПРОЕКТА

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР:

Университет за продължаващо образование Кремс, Дунавски университет Кремс, Австрия

ПРОЕКТНИ ПАРТНЬОРИ:

Университет „Фридрих-Александър“, Ерланген, Германия

Университет „Paris-Lodron“, Залцбург, Австрия

Университет за архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ Букурещ, Румъния

Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“, България

Технически и икономически университет, Будапеща, Унгария

DAVINO Supplier, Tourism, Regional Development and Educational Limited Partnership, Унгария

Институт за теоретична и приложна механика, Чешка академия на науките, Чешка република

Общински институт за опазване на паметниците, Братислава, Словакия

Словашки технически университет, Братислава, Словакия

Институт за археологическа проспекция и виртуална археология „Лудвиг Болцман“, Австрия

Център за интерпретиране на наследството, България

Музей за национална история и археология, Констанца, Румъния

Асоциация на дунавските общини „Дунав“

Институт за археология на Република Хърватска, Хърватия

Национален институт за изследване и развитие в туризма, Румъния

Археологически институт, Белград, Сърбия

Университет на Нови Сад, Факултет за технически науки, Сърбия

Областен съвет Орхей, Република Молдова

 
Scroll to Top